W. Paul Cockshott & Allin Cottrell: Uusi sosialismi. Suora demokratia ja suunnitelmatalous

9.8.2023 | Kirjat

Neuvostoliiton romahtamisesta on kulunut jo yli 30 vuotta, mutta vasemmiston näköalat ovat edelleen varsin matalat. Vaikka työn ja pääoman vastakohtaisuuden ei ajateltaisikaan kadonneen, silti usein ainoana realistisena vaihtoehtona pidetään tyytymistä kapitalistisen talouden sääntelyyn ja sen pahimpien epäkohtien korjaamiseen.

Paul Cockshottin ja Allin Cottrellin Uusi sosialismi esittää vaihtoehdon kapitalistiselle markkinalogiikalle. Kirjassa selvitetään, miten miljoonia erilaisia tuotteita valmistavan yhteiskunnan toiminta voidaan suunnitella tarvitsematta turvautua kapitalistisiin markkinoihin tai byrokraattiseen mielivaltaisuuteen. Suoraan demokratiaan perustuvan suunnitelmatalouden pohjana he käyttävät työajalle pohjautuvaa arvonmääritysjärjestelmää sekä supertietokoneita ja tietoverkkoja.

Kirja on tärkeä puheenvuoro vasemmiston keskusteluun kapitalismista ja kapitalistisen järjestelmän konkreettisista vaihtoehdoista. Alunperin vuonna 1993 englanniksi julkaistu Towards a New Socialism on sittemmin käännetty ruotsiksi (2002), tšekiksi (2006), saksaksi (2006), espanjaksi (2007), venäjäksi (2007), suomeksi (2012), kiinaksi (2017) ja italiaksi (2021).

Sosialismi.netin julkaisema suomenkielinen painos sisältää alkuperäisen kirjan lisäksi päivitetyn version luvusta 15, vuonna 2008 kirjoitetut lisäluvut sosialistisesta laskentakeskustelusta (luku 16) ja sosialismiin siirtymisestä (luku 17), sekä tšekinkielistä painosta varten kirjoitetun uuden esipuheen ne osat, joiden aihepiiriä ei luvuissa 16 ja 17 ole käsitelty. Tekijöiltä on myös saatu päivitettyjä tietoja tietokoneiden laskentatehon kehityksestä 1990-luvun alun jälkeen.

Paul Cockshott, jolla on tausta taloustieteessä, työskentelee Glasgow’n yliopistossa tietojenkäsittelytieteen professorina (Reader). Allin Cottrell on työssä taloustieteen professorina Wake Forestin yliopistossa Yhdysvalloissa.

Sisällys

Esipuhe
1. Epätasa-arvo
2. Epätasa-arvon poistaminen
3. Työ, aika ja tietokoneet
4. Suunnittelun peruskäsitteet
5. Strateginen suunnittelu
6. Yksityiskohtainen suunnittelu
7. Makroekonominen suunnittelu ja budjettipolitiikka
8. Kulutushyödykkeiden myynti
9. Suunnittelu ja informaatio
10. Ulkomaankauppa
11. Kauppa sosialististen maiden välillä
12. Kommuuni
13. Demokratiasta
14. Omistussuhteet
15. Muiden sosialististen mallien arviointia
16. Sosialistinen laskentakeskustelu
17. Siirtyminen sosialismiin
Jälkisanat

>> W. Paul Cockshott & Allin Cottrell: Uusi sosialismi. Suora demokratia ja suunnitelmatalous (PDF)