Louis Althusser: Ideologiset valtiokoneistot

9.8.2023 | Kirjat

Louis Althusser oli eräs 1900-luvun merkittävimpiä filosofeja. Kansankulttuuri ja Vastapaino julkaisivat vuonna 1984 tämän kahdeksan vuotta aiemmin ranskaksi otsikolla Positions ilmestyneen valikoiman.

Valikoiman tekstit ovat vuosilta 1964-1975. Niistä kuuluisin on vuonna 1969 kirjoitettu, vuoden 1970 kesäkuussa Le Penseé -lehdessä julkaistu essee “Ideologia ja ideologiset valtiokoneistot” (Idéologie et appareils idéologiques d’État), jossa Althusser puolustaa ajatusta “ideologisista valtiokoneistoista”, jonka Nicos Poulantzas oli tuonut keskusteluun New Left Review’n artikkelissaan The Problem of the Capitalist State (1969). Artikkelissa Poulantzas arvostelee Ralph Milibandin kirjaa The State in Capitalist Society (1969). Artikkeli poiki kuuluisan Miliband-Poulantzas -debatin, joka oli eräs keskeisistä debateista vuoden 1968 tapahtumien jälkeisessä valtioteoreettisessa keskustelussa.

Althusserin valtioteoreettisen esityksen mukaan valtiossa on sekä yhtenäinen sortava valtiokoneisto että monituiset ideologiset valtiokoneistot (IVK). Sortokoneisto sisältää lait ja oikeuden, toimien ”julkisella alueella” ja pääosin väkivallan keinoin, mahdollistaen tuotantosuhteiden uusintamisen poliittiset edellytykset. Tämän rinnalla yksityisellä alueella eli kansalaisyhteiskunnassa pääasiassa ideologisin keinoin toimivat IVK:t, mahdollistaen tuotantosuhteiden uusintamisen ideologiset edellytykset. Kaikkein merkittävin IVK on koulutuksellinen IVK. (Sivut 100–102, 105 ja 108.) Althusserin IVK:ihin kuuluu myös poliittinen IVK, ”toisin sanoen parlamentaaris-demokraattinen hallinto yleisine äänioikeuksineen ja puolueitten taisteluineen” (s. 108–109). Ideologiat eivät ”synny” IVK:issa: ideologiset valtiokoneistot ”myötävaikuttavat tuotantosuhteiden uusintamiseen tämän prosessin osana”, mutta ”tuotantosuhteiden uusintaminen toteutuu vasta itse tuotanto- ja vaihtoprosessin piirissä” (s. 138).

Kiitokset kirjan suomentaneille Leevi Lehdolle ja Hannu Siveniukselle, sekä Raimo Parikalle, joiden ansiosta valikoima on nyt sähköisenä verkossa.

>> Louis Althusser: Ideologiset valtiokoneistot (pdf)