Karl Marx: Luokkataistelut Ranskassa 1848–1850

9.8.2023 | Kirjat

Karl Marxin teos Luokkataistelut Ranskassa 1848–1850 koostuu alunperin vuoden 1850 tammi-maaliskuussa »Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue» -nimisessä aikakauslehdessä julkaistusta sarjasta kirjoituksia, joissa Marx käsittelee “Euroopan hullun vuoden” (1848) tapahtumia ja seurauksia Ranskassa. Kirjoituksia uudelleenjulkaistaessa vuonna 1895 Friedrich Engels liitti siihen neljänneksi luvuksi (»Yleisen äänioikeuden lakkauttaminen») hänen yhdessä Marxin kanssa myöhemmin vuonna 1850 kirjoittamansa katsauksen Ranskan tapahtumiin vuoden 1850 maaliskuun jälkeen, johon alkuperäinen kolmiosainen sarja oli päättynyt. Engels kertoo esipuheessaan käsillä olevan kirjoitussarjan olevan “Marxin ensimmäinen yritys selittää kappale historiaa materialistisen käsitystapansa kannalta, lähtemällä vallitsevasta taloudellisesta tilasta” (s. 7).

Vuoden 1848 vallankumouksen seurauksena kaatui Ranskaa vuodesta 1830 hallinnut ns. heinäkuun monarkia. Tilalle perustettu lyhytaikainen tasavalta sortui muutaman vuoden kuluttua vallankaappaukseen Louis Bonaparten nimittäessä itsensä Ranskan keisariksi (Napoleon III).

Marxin teoksen ytimenä on näiden vuosien poliittisten tapahtumien ymmärtäminen luokkien ja näitä enemmän tai vähemmän edustavien puolueiden ja yhteiskunnallisten ryhmittymien välisten taistelujen seurauksena, yhteiskunnan taloudellisen perustan muodostamissa puitteissa. Tätä kautta Marx pyrkii kuvaamaan, miksi vielä suhteellisen heikon proletariaatin painostuksesta helmikuussa 1848 muodostettu tasavalta suistui sen alkuperäisten hallitsijoiden – tasavaltalaismielisten pikkuporvareiden – toiveiden vastaisesti porvarillis-demokraattiselta raiteeltaan ja muuttui lopulta suurporvariston tukemaksi vaalimonarkiaksi, joka pysyi pystyssä talonpoikien tuella (“bonapartismi”).

Tässä julkaistava teksti perustuu Kustannusliike Edistyksen vuosina 1978–1979 julkaiseman Marxin ja Engelsin Valittujen teosten 6-osaisen laitoksen toisessa niteessä  julkaistuun tekstiin. Suomentaja on tuntematon.

>> Karl Marx: Luokkataistelut Ranskassa 1848–1850 (pdf)