Karl Marx: Louis Bonaparten brumairekuun kahdeksastoista

9.8.2023 | Kirjat

Vuodenvaihteessa 1851-1852 kirjoittamassaan esseessä Louis Bonaparten brumairekuun kahdeksastoista (Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte) Karl Marx analysoi Ranskan vuosien 1848-1851 vallankumoustapahtumia ja tarkastelee porvarillisen valtion poliittista olemusta, esittäen materialistisen tulkinnan tapahtumien kulusta ja valtiosta.

“Eri omistusmuotojen, yhteiskunnallisten olemassaolon ehtojen perustalta nousee kokonainen päällysrakennelma erilaisia ja omalaatuisia tunteita, kuvitelmia, ajattelutapoja ja elämänkatsomuksia. Koko luokka luo ja muovaa ne aineellisten ehtojen ja vastaavien yhteiskunnallisten suhteiden pohjalta. Yksilö, joka saa ne perinteiden ja kasvatuksen kautta, saattaa kuvitella, että juuri ne muodostavat hänen toimintansa varsinaiset vaikuttimet ja lähtökohdan” (s. 46).

Brumairekuun 18. päivä (marraskuun 9.) viittaa Ranskan direktoriohallinnon lakkauttaneeseen vallankaappaukseen vuonna 1799. Ensimmäiseksi thermidorina poliitikoista koostuva direktoraatti oli kaatanut Robespierren diktatuurin ja brumairena Napoleon Bonaparte kaappasi vallan direktoraatilta. Marxin teoksen otsikon Louis Bonaparte viittaa Napoleonin veljenpoikaan Charles Louis Napoléon Bonaparteen (1808–1873). Hänet valittiin Ranskan kansalliskokoukseen syyskuussa 1848 ja saman vuoden joulukuussa Ranskan toisen tasavallan presidentiksi. Syksyllä 1851 alkoi kansannousu, joka uhkasi hallitsevaa eliittiä. Työläiset nousivat kapinaan jonka Bonaparte kukisti verisesti. Joulukuussa hän kaappasi vallan ja kruunasi itsensä keisari Napoleon III:ksi.

Marxin essee on alunperin tarkoitettu artikkeleiksi Joseph Weydemeyerin lehteen Die Revolution. Se julkaistiin vihkosena Weydemeyerin toimesta Yhdysvalloissa 1852. Toinen uudistettu ja jonkin verran lyhennetty painos julkaistiin vuoden 1869 kesällä. Kolmas painos julkaistiin Friedrich Engelsin toimittamana ja esipuheella varustettuna 1885.

Tässä julkaistava suomennos perustuu vuoden 1869 toisen painoksen tekstiin. Valittujen teosten kolmiosaisessa laitoksessa teos sijoittuu ensimmäiseen osaan s. 356–441, kuusiosaisessa laitoksessa kolmanteen osaan s. 141–259 (molemmat kokoelmat on julkaissut Kustannusliike Edistys, Moskova).

>> Karl Marx – Louis Bonaparten brumairekuun kahdeksastoista (pdf)

Marxin Brumairekuun kahdeksastoista on Sosialismin kirjasto -sarjan neljäs julkaisu.