Friedrich Engels: Sosialismin kehitys utopiasta tieteeksi

9.8.2023 | Kirjat

Vuonna 1880 julkaistu Sosialismin kehitys utopiasta tieteeksi on sen kirjoittajan, Friedrich Engelsin, yritys tehdä populaari tiivistelmä hänen ja Karl Marxin yhteiskunnallis-filosofisista näkemyksistä. Kirjasen teksti perustuu Engelsin paria vuotta aikaisemmin kirjoittamaan, paljon perusteellisempaan kirjoitukseen, Anti-Dühringiin, jonka Engels kirjoitti vastaukseksi saksalaiselle katederisosialisti Eugen Dühringille.

Vuoden 1875 tienoilla Dühring – Engelsin sanoin – “julisti äkkiä ja melko isoäänisesti kääntyneensä sosialismiin ja lahjoitti saksalaiselle yleisölle paitsi sosialistista teoriaa, myös käytännöllisen suunnitelman yhteiskunnan uudestijärjestämiseksi” (s. 7). Marx ja Engels ottivat asiakseen vastata Dühringille, sillä

“[Vuonna 1875 yhdistynyt] Saksan sosialistinen puolue [SPD] oli muodostumassa nopeasti voimatekijäksi. Mutta puolueen muuttaminen voimatekijäksi vaati ennen kaikkea olemaan vaarantamatta sen vasta saavutettua yhtenäisyyttä. Tri Dühring ryhtyi kuitenkin julkisesti muodostamaan ympärilleen lahkokuntaa, tulevan erillisen puolueen ydintä. Meidän täytyi sen vuoksi ottaa vastaanhaaste ja ryhtyä taisteluun, miellyttipä se meitä tai ei.” (S. 7.)

Anti-Dühring ilmestyi alunperin SPD:n lehden, Vorwärtsin, sivuilla ja koottiin sittemmin myös kirjaksi. Siinä

“[m]inun oli käsiteltävä kaikkea mahdollista, alkaen aika- ja paikkakäsitteistä aina bimetallismiin, materian ja liikkeen ikuisuudesta aina moraalikäsitysten katoavaisuuteen asti; Darwinin luonnollisesta valinnasta nuorison kasvatukseen tulevaisuuden yhteiskunnassa. Vastustajani systemaattinen laajaperäisyys antoi sentään minulle tilaisuuden kehitellä vastapainoksi ja yhtenäisemmässä muodossa kuin aikaisemmin Marxin ja minun edustamia katsomuksia näistä sangen moninaisista asioista.” (S. 8–9.)

Kun Paul Lafargue pyysi Engelsiä tekemään Anti-Dühringistä tiivistelmän kirjasena julkaistavaksi, oli tuloksena tässä julkaistava teksti, joka ilmestyi alunperin ranskaksi vuonna 1880; saksaksi teos julkaistiin vuonna 1883.

“Luulen, ettei mitään muuta sosialistista teosta, ei edes v. 1848 ilmestynyttä »Kommunistista manifestiamme» eikä Marxin »Pääomaa», ole käännetty niin monelle kielelle. Saksassa on kirjasesta otettu neljä painosta, yhteensä noin 20 000 kappaletta.” (S. 9.)

Vuoden 1892 saksankielisen painoksen esipuheessa Engels nimittää kirjasessa esiteltyjen yhteiskunnallis-filosofisten näkemysten kokonaisuutta “historialliseksi materialismiksi”.

“[K]äytän sanoja »historiallinen materialismi» tarkoittamaan sitä käsitystä maailmanhistorian kulusta, joka pitää kaikkien tärkeiden historiallisten tapahtumien perimmäisenä syynä ja ratkaisevana liikkeellepanevana voimana yhteiskunnan taloudellista kehitystä, tuotanto- ja vaihtotavan muutoksia, siitä johtuvaa yhteiskunnan jakautumista eri luokkiin ja näiden luokkien keskinäistä taistelua.” (S. 20.)

Tässä julkaistu teos perustuu Kustannusliike Edistyksen vuosina 1971–1973 julkaiseman Marxin ja Engelsin Valittujen teosten kolmiosaisen laitoksen tekstiin. Sama teos on otettu myös vuonna 1979 Marxin ja Engelsin Valittujen teosten kuusiosaisen laitoksen kuudenteen osaan, joka on toiminut tässä julkaistavan tekstin välittömänä lähteenä.

Ensimmäisen kerran teos on julkaistu suomeksi vuonna 1907 turkulaisen työväenlehti Sosialistin kustannuksella Aku Rissasen suomennoksena, ja myöhemmin mm. Tuure Léhenin suomentamana; Valituissa teoksissa ei kuitenkaan mainita suomentajatietoja tämän tekstin osalta.

>> Friedrich Engels: Sosialismin kehitys utopiasta tieteeksi (pdf)